Design og produksjon av magasiner

Design og produksjon av magasiner

RHDesign har lang erfaring med design og produksjon av magasiner, både i store og små opplag.

Magasinene kan ha alt fra noen få til hundrevis av sider. Ønsker dere stiftet rygg eller limfrest? Vi sørger for alt fra design til ferdig trykksak og kommunikasjon med trykkeriet. Valg av papir kan formidle noe om avsender sammen med designet – vi er behelpelig med alt. Lang erfaring gjør at vi alltid rekker deadline.