Trykksak: 2-språklig magasin

Ytterligere info: Design og produksjon av magasin for British Tourist Authority – norsk og svensk utgave. 164 sider. 2000 – 2007