Trykksak: Magasin på ca. 76 sider. Trykkes i utlandet. 2015 –

Ytterligere info: Ombrekking, bilderepro og levering til trykk. Ferdig PDF til trykkeriet med ICC-profiler etc.