Her er noen eksempler på nettsider

100% bang design & communication
RAM galleri
Norske tekstilkunstnere
Stein Nerland
Christine Istad
Dødskafe avd. Norge
John Raustein
Ego Design
Katrin Uri Studio Design as
Norske tekstilkunstnere
Katrin Uri Studio Design as
Meese Illustrasjon & Design
Volt
Skin Designstudio
Norsk Kunstårbok
Vigdis Storsveen
Marie Nerland

Her er noen eksempler på trykksaker

Fri Tanke
Strekkoder
Din guide til London og Storbritannia
Annonser Philips
Roll-up
Kataloger/brosjyrer
Kunstmagasiner og -program
Visittkort og navnelapper